PRIVACYVERKLARING CAMPING ‘T BOERENLAND

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website camping ’t Boerenland, hierna te noemen “de website”, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018. Camping ’t Boerenland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die camping ’t Boerenland van u nodig heeft betreffen:
Voorletter en achternaam;
Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
Telefoonnummer;
Emailadres.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een overeenkomst heeft, of gaat krijgen met camping ’t Boerenland, dan willen we u goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende:
U te kunnen bellen, post te sturen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Camping ‘t Boerenland verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Email
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media
Op de website staat een knop voor Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Ter info: Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van een website gecombineerd worden en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van een website kan beperken.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging
Camping ‘t Boerenland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 0521 551177 of stuur een mail naar arendenjenneke@planet.nl.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: arendenjenneke@planet.nl.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.